Werkloosheids-uitkering en vakantiegeld

Als u misschien nog maar maar pas begonnen bent met werken. Heb ik een zeer goede tip dat u zeker eens moet overwegen. Veel mensen weten dit niet als ze juist gaan werken, misschien wist u dit onderstaand wel maar lees het toch maar eens, het is zeer belangrijk. Ik heb het vandaag nog moeten uitleggen aan iemand die al een jaar gewerkt heeft maar geen vakantiegeld kreeg omdat hij geen werkloosheidsverzekering had bij de RVA terwijl hij wel collectief verlof moest nemen.

Het eerste jaar dat je werkt kun je nog geen vakantiegeld ontvangen omdat uw vakantiegeld berekend is op de gepresteerde dagen van het jaar ervoor. Dus vakantiegeld wordt u niet gegeven. MAAR. Er bestaat wel zoiets als een werkloosheidsuitkering. Wettelijk gezien bent u, de periode dat u vakantie hebt en niet uitbetaald bent, dus werkloos. De werkgever hoeft u geen vakantiegeld te betalen. MAAR. Als u net voor u ging gaan werken u had ingeschreven in bijvoorbeeld de Rijksdienst van Arbeidsverzekeringen en ieder jaar of maandelijks een klein bedrag had betaald voor een arbeids verzekering dan kon u nu de papieren van de vakantieperiode, die u aan uw werkgever kan vragen, indienen bij de Rijksdienst van Arbeidsverzekeringen en de maand erop een werkloosheids vergoeding krijgen. De uitkering zal minder zijn dan wat u verdient maar alle beetjes helpen, niet waar. Zo'n verzekering is ook handig voor als je zonder werk valt. Dan kunt u voor een periode genieten van de zelfde werkloosheidsuitkering. Het is aangeraden om zo'n verzekering aan te gaan al vorens je begint te werken. De maandelijkse of jaarlijkse bijdrage is miniem ten opzichte van het vervangingsinkomen dat u krijgt.